Affiliaattisopimus, osapuolet:
Logflex MT Limited
Address: 170, Pater House, Level 1 (Suite A190), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta
Company number: C 77772
Tel: +356 3550 5996
License number: MGA/CRP/186/2010
(jäljempänä “Logflex UK Limited“)

ja

[…]

(jäljempänä “affiliaatti“)

1. Yleistä

a) Logflex MT Limited Limited on Mansaarella perustettu, netissä toimiva urheiluvedonlyöntiyritys, joka tarjoaa vedonlyönnin ja nettikasinon palveluita sekä pelejä internetin käyttäjille Logflex MT Limited Limitedin “konsernin” verkkosivustoilla (jäljempänä “Logflex MT Limited Limitedin sivustot”).
”Konsernilla” tarkoitetaan yrityksen osalta kyseisen yhtiön lopullista emoyhtiötä yhdessä kyseisen emoyhtiön jokaisen tytäryhtiön kanssa.
“Logflex MT Limited Limitedin sivustoilla” tarkoitetaan verkkosivustoja, joiden toimintaa operoi ja/tai joita hallinnoi Logflex MT Limited Limited.

b) “Affiliaatti” ylläpitää ja vastaa yhden tai useamman verkkosivuston toiminnasta internetissä (jäljempänä “affiliaatin sivustot”)
[…]

2. Sopimuksen kohde

a) Sopimuksen kohteena on Logflex MT Limited Limitedin tarjoaman mainosmateriaalin sisällyttäminen affiliaatin sivustoille molemminpuolista hyötyä edistävän mainosyhteistyön luomiseksi. Sovitusti tässä kuvattu mainosyhteistyö ei ole yksinomainen kummallekaan osapuolelle.

b) Logflex MT Limited Limited toimittaa affiliaatille monenlaista mainosmateriaalia (esim. logot, bannerit, grafiikat, tekstit) sisällytettäväksi affiliaatin sivustoille. Logflex MT Limited Limitedillä on oikeus muuttaa tai rajoittaa mainosmateriaalia tai tarjota uutta mainosmateriaalia milloin tahansa. Lisäämällä tämän mainosmateriaalin sivustolleen, affiliaatti antaa käyttäjilleen pääsyn suoraan Logflex MT Limited Limitedin sivustoille näiden klikatessa asianmukaisia symboleita ja panostamalla tai pelaamalla kasinolla tai peleissä (jäljempänä ”mainosmateriaali”).

c) Logflex MT Limited Limited vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät mainosmateriaalin graafiseen suunnitteluun. Affiliaatti maksaa mainosmateriaalin sisällyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

3. Ehdot

a) Logflex MT Limited Limited huomauttaa nimenomaisesti, että vedonlyönnin tai onnenpelien mainostaminen tai niihin viittaaminen voi olla laillisesti rajattua tai kiellettyä joissain maissa. Näin ollen affiliaatti ymmärtää, että hänellä ei ole oikeutta tehdä tätä sopimusta ja/tai sisällyttää mainosmateriaalia sivustoilleen, jos Logflex MT Limited Limited -konsernin toimintayhtiöiden tarjoaman vedonlyönnin tai pelien mainostaminen tai niihin viittaaminen ei ole sallittua affiliaatin kotimaan lainsäädännön mukaan. Tässä tapauksessa affiliaatilla ei ole oikeutta täyttää tai lähettää online-hakemuslomaketta. Jos mainostamista tai viittausta vedonlyöntiin tai uhkapeleihin ei voida hyväksyä sopimuksen tekemisen tai mainosmateriaalin sisällyttämisen jälkeen, on affiliaatti velvollinen poistamaan mainosmateriaalin sivustoltaan välittömästi.
Jos Logflex MT Limited Limited -konserni tai affiliaatti kohtaa minkäänlaista haittaa vedonlyönnin tai uhkapelien mainostamista tai edellä mainittujen mainitsemista koskevien kieltojen rikkomisen vuoksi, vain affiliaatti vastaa tästä haitasta. Affiliaatti on myös täysin vastuussa hänelle aiheutuneista haitoista.

b) Lisäksi affiliaatti tunnustaa vastaavansa sivustojensa toiminnasta omissa nimissään ja hänellä on lupa hävittää affiliaattisivustot ilman rajoituksia.

4. Sopimuksen tekeminen

a) Logflex MT Limited Limited tarjoaa online-hakemuslomakkeen, joka affiliaatin on täytettävä ja lähetettävä sähköisesti (Logflex MT Limited Limitedin affiliaattisivustolla) Logflex MT Limited Limitedille, mikäli kohdan 3 ehdot täyttyvät. Kun täytetty lomake on lähetetty, Logflex MT Limited Limited tarkistaa hakemuksen. Jos Logflex MT Limited Limited hyväksyy hakemuksen, affiliaatti saa kirjallisen vahvistuksen. Logflex MT Limited Limited pidättää nimenomaisesti oikeuden hylätä hakemukset oman harkintansa mukaan ilman rajoituksia.

b) Tehtyään sopimuksen affiliaatti saa affiliaattitunnuksen. Asiakkaat, jotka on ohjattu Logflex MT Limited Limitedin sivustoille affiliaattisivustojen mainosvälineen välityksellä, ja heidän tässä yhteydessä tekemänsä vedot sekä muut pelitoiminnot rekisteröidään affiliaattiohjelman kautta toimitetulla mainosmateriaalikoodilla.
”Asiakas” tarkoittaa henkilöä, joka tekee liiketoimia Logflex MT Limited Limitedin kanssa ja on rekisteröitynyt oikein ja tehnyt talletuksia.

5. Lisenssit

a) Sopimuksen tullessa voimaan affiliaatti saa luovuttamattoman oikeuden, joka voidaan milloin tahansa lopettaa, käyttää toimitettua mainosmateriaalia luodakseen linkkejä Logflex MT Limited Limitedin sivustoille. Affiliaatilla ei kuitenkaan ole oikeutta muuttaa mainosmateriaalia tai muokata sitä millään tavalla tai mihinkään tarkoitukseen ilman Logflex MT Limited Limitedin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Mainosmateriaalin käyttölupa päättyy, kun sopimus irtisanotaan.

b) Logflex MT Limited Limited solmii tämän sopimuksen affiliaatin sivustojen suunnittelun ja sisällön perusteella tämän sopimuksen tekopäivänä. Affiliaattisivustojen verkkosivuja ei saa muuttaa, etenkään sen sisällön ja muun (kaikenlaisen) mainosmateriaalin suhteen ilman Logflex MT Limited Limitedin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

c) Affiliaattiohjelman kautta toimitetun mainosmateriaalin suunnittelun tekijänoikeudet ja muut Logflex MT Limited Limitedin sivustolta saatavat tiedot, jotka on asetettu rajatusti saataville, kuuluvat Logflex MT Limited Limitedille.

d) Affiliaatin sivustojen URL-osoitteen muutosta ei pidetä sopimuksen muutoksena, eikä sillä ole vaikutusta affiliaatin tämän sopimuksen mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

6. Affiliaatin sivustojen sisältö ja ylläpito

a) Affiliaatin tulee sisällyttää valitsemansa, toimitettu mainosmateriaali affiliaattiohjelman puitteissa sivustoilleen ja luoda näin yhteys Logflex MT Limited Limitedin sivustoihin. Logflex MT Limited Limitedin rekisteröintijärjestelmä tunnistaa asiakkaat, jotka on ohjattu Logflex MT Limited Limitedin sivustoille affiliaattisivuston mainosmateriaalin kautta. Tunnistaminen tapahtuu affiliaattitunnuksen (mainosmateriaalikoodi) avulla. Mainosmateriaalin URL-linkit voivat viitata erilaisiin sovittuihin URL-osoitteisiin, jotka osoittavat eri aloitussivuille.

7. Provisio

a) Vastineeksi mainosmateriaalin sisällyttämisestä affiliaatti saa suoritusperusteisen palkkion uusien asiakkaiden tuottamasta nettotuloksesta, jotka affiliaatti on osoittanut Logflex MT Limited Limitedin sivustoille kohdan 2 mukaisesti. Logflex MT Limited Limited -konsernin asiakkaita, joilla ei vielä ole tiliä ja jotka on ohjattu Logflex MT Limited Limitedin sivustoille affiliaatin sivustoilleen sisällyttämän mainosmateriaalin kautta, ja jotka rekisteröityvät oikein ja tekevät talletuksia tililleen, pidetään uusina asiakkaina.

Yksittäisistä liiketoimintasegmenteistä riippuen nettotulos lasketaan seuraavasti:

  • Vedonlyönti: Logflex MT Limited Limitedin sivustolla asetetut vedot, joista vähennetään maksetut voitot, nostokulut, palkkiot, bonukset ja takaisinperinnät, Logflex MT Limited Limitedin maksamat suhteelliset rojaltit urheiluvedonlyönnin ohjelmistotoimittajalle sekä verot, kulut ja muut vähennykset, joita kansalliset lait voivat aika ajoin määrätä.
  • Kasino, livekasino ja pelit: Kasinon, livekasinon ja pelien myynti, josta on vähennetty maksetut voitot, takaisinperinnät, pelimaksut, bonukset ja suhteelliset rojaltit, jotka Logflex MT Limited Limited maksaa kullekin pelintarjoajalle, sekä verot, kulut ja muut vähennykset, joita kansalliset lait voivat määrätä aika ajoin.

b) Palkkion määrä perustuu asiakkaan, jonka affiliaatti on ohjannut Logflex MT Limited Limitedin sivustoille, tuottaman nettotuloksen kokonaismäärään. Jokaiseen nettotuloksen osuuteen sovellettavat prosenttiosuudet on esitetty Logflex MT Limited Limitedin affiliaattisivustolla. Logflex MT Limited Limited vähentää mahdolliset kansalliset verot ennen nettotulojen laskemista vastaavien lakien mukaan. Logflex MT Limited Limited pidättää oikeuden muuttaa prosenttimääriä milloin tahansa käyttämällä kohdassa 13 mainittua sopimuksen muuttamismenettelyä ja tekemällä erillisiä sopimuksia.

c) Palkkio lasketaan kuukauden lopussa ja maksetaan viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivänä, jos vähintään 100 euron summa on saavutettu. Jos tätä vähimmäissummaa ei saavuteta kuukauden aikana, palkkion maksua siirretään, kunnes sen yhteenlaskettu määrä on vähintään 100 euroa. Alle 3 euron suuruiset summat mitätöidään kuukauden lopussa.
d) Tilin negatiivinen saldo kuukauden lopussa siirretään seuraavaan kuukauteen. Seuraavien kuukausien tulokset lisätään tähän saldoon, kunnes se palaa positiiviseksi.

e) Palkkiot voidaan maksaa vain tilisiirrolla affiliaatin ilmoittamalle tilille. Palkkio lasketaan vain euroina. Affiliaatti maksaa aina kaikki pankkikulut, jotka aiheutuvat tilisiirroista ja/tai niiden peruuttamisista (epätäydellisten tai epätarkkojen pankkitietojen vuoksi). Affiliaatin on ehdottoman pakollista toimittaa IBAN-tilinumero yhdessä BIC/ABA/Swift-koodin kanssa Logflex MT Limited Limitedille! Logflex MT Limited Limited pidättää oikeuden pidättää kaikki affiliaatille suoritettavat maksut puutteellisten ja/tai epätarkkojen pankkitietojen vuoksi tai vireillä olevien tutkimusten ja/tai petosriskin johdosta.

f) Jos affiliaatin vastaanottama maksusumma sisältää arvonlisäveron (ALV), affiliaatti vastaa kyseisen summan toimittamisesta veroviranomaisille.

g) Kun Logflex MT Limited Limited on hyväksynyt rekisteröinnin, affiliaatti pääsee tarkastelemaan henkilökohtaisia online-tilastojaan käyttäjänimellään ja salasanallaan saadakseen tietoa myyntinsä nykytilasta ja siitä syntyvistä palkkioista.

h) Affiliaatin palvelut ja kulut maksetaan palkkion yhteydessä; affiliaatti voi pyytää kulujen ja kustannusten korvaamista affiliaatin muusta mainontatoiminnasta vain, jos Logflex MT Limited Limited on kirjallisesti määrännyt affiliaattia tekemään niin.

8. Logflex MT Limited Limitedin velvollisuudet

a) Logflex MT Limited Limited toimittaa affiliaatille kaikki tiedot, joita tarvitaan mainosmateriaalin asianmukaiseen sisällyttämiseen.

b) Logflex MT Limited Limited hallinnoi mainosmateriaalin kautta syntynyttä myyntiä, kirjaa mainosmateriaalista syntyvän nettotuloksen ja palkkioiden määrän, toimittaa affiliaatille myyntitilastoja ja suorittaa asiakaspalvelua liiketoiminnan yhteydessä.

9. Affiliaatin velvollisuudet

a) Affiliaatin sivustot tai mikä tahansa niiden osa ei saa olla suunnattu alle 21-vuotiaille Kreikassa ja alle 18-vuotiaille muissa maissa. Logflex MT Limited Limitedin sivustot hyväksyvät vain yli 21-vuotiaat asiakkaat Kreikasta ja yli 18-vuotiaat muista maista.

b) Affiliaatti on yksin vastuussa mainosmateriaalin oikein toteutetusta teknisestä sisällyttämisestä. Näin ollen affiliaatti voi käyttää ainoastaan affiliaattiohjelman kautta toimitettua mainosmateriaalia. Muussa tapauksessa oikeaa rekisteröintiä ja myynnin laskentaa ei voida taata.

c) Affiliaatti vastaa myös sivustojensa teknisestä toiminnasta, erityisesti linkittämisestä Logflex MT Limited Limitedin sivustoihin, ja varmistaa, että affiliaattisivustojen sisältö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai riko muuten lakia.

d) Affiliaatin tulee kehittää, hallita ja ylläpitää affiliaattisivustoja ja affiliaattisivustoilla näkyvillä olevaa materiaalia. Hän sitoutuu erityisesti siihen, että väkivallan kuvauksia, selkeästi seksuaalista sisältöä tai rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvia syrjiviä väitteitä tai esityksiä ei näytetä affiliaattisivustoilla, ja hän vapauttaa Logflex MT Limited Limited -konsernin vastuusta tältä osin.

e) Affiliaatti sitoutuu siihen, että tämän sivustoilla esitetty materiaali ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (mukaan lukien tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet, yleinen oikeus yksityisyyteen tai muut oikeudet) ja että tämän sivustoilla esitetty materiaali ei ole loukkaavaa tai halventavaa tai muuten lainvastaista, ja hän vapauttaa Logflex MT Limited Limited -konsernin vastuusta tältä osin. Affiliaatin on ilmoitettava Logflex MT Limited Limitedin affiliaattitiimille kaikista sivustojensa nimimuutoksista tai jos hän on lisännyt muita bannereita, jotka linkkaavat muille verkkosivustoille, joita ei ole aiemmin ilmoitettu Logflex MT Limited Limitedille.

f) Affiliaatin mainokset ja sisältö eivät saa sisältää laittomia tai vääriä tietoja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Logflex MT Limited Limited -konsernin liiketoiminnalle, eikä hän saa tietoisesti osallistua ei-toivotun mainostamisen (ts. roskaposti) levitykseen. Affiliaatin on noudatettava sopimusvaatimuksia ja käytäntöjä, jotka Logflex MT Limited Limited -konserni voi ajoittain määritellä. Jos affiliaatti ei noudata tätä käytäntöä, Logflex MT Limited Limited voi irtisanoa sopimuksen välittömästi.

g) Affiliaatilla ei ole oikeutta (a) suunnitella affiliaattisivustoja siten, että niillä on olemassa sekaannusvaara Logflex MT Limited Limitedin sivustojen kanssa tai (b) antaa sivustoillaan vaikutelmaa siitä, että sivusto olisi kokonaan tai osittain osa Logflex MT Limited Limited -konsernia. Affiliaatilla ei ole lupaa käyttää tiettyjä Logflex MT Limited Limited -konsernin avainsanoja hakukoneissa ennen kirjallista hyväksyntää.

h) Affiliaatilla ei ole oikeutta käyttää Logflex MT Limited Limitedin nimeä tai muita Logflex MT Limited Limited -konsernin nimityksiä tai tuotemerkkejä muutoin kuin sisällyttämällä mainosmateriaalia affiliaattisivustoille. Affiliaatti ei varsinkaan saa käyttää nimityksiä tai malleja, jotka ovat samanlaisia kuin Logflex MT Limited Limited -konsernilla ja jotka voidaan sekoittaa niihin.

i) Affiliaatilla ei ole oikeutta tarjota rake-back-palkkioita tai muita kannustimia asiakkaille, jotta nämä rekisteröityisivät Logflex MT Limited Limited -konsernin yrityksen sivustolle. Tällaisissa tapauksissa poistamme affiliaattitilit Logflex MT Limited Limitedin affiliaattijärjestelmästä välittömästi. Rake-Back on kielletty.
Määritelmä: Rake-Back on missä tahansa muodossa tarjottava suhteellinen palkkio tai alennus, joka tarjotaan, myönnetään, toimitetaan, annetaan tai maksetaan nykyisille liittyneille pelaajille ja/tai mahdollisille liittyville pelaajille (liittynyt pelaaja) heidän rake-osuutensa perusteella.

j) Affiliaatti ei saa sijoittaa sivustoilleen mainoksia, joita Hellenic Gambling Commission (HGC) ei ole hyväksynyt Logflex MT Limited Limitedin kaupallisten suunnitelmien kautta. Tämän ehdon rikkominen antaa Logflex MT Limited Limitedille oikeuden irtisanoa sopimus välittömästi ja hakea vahingonkorvausta.

k) Affiliaatti ottaa itselleen yksinomaisen, täyden vastuun affiliaattiohjelmaan liittyvien mainosviestien/toimintojen sisällöstä ja tavasta, kuvauksesta, mainostamisesta, sijoittamisesta, lataamisesta ja lähettämisestä, ja hänen on noudatettava kaikkia lakeja, päätöksiä, määräyksiä, sääntöjä, asetuksia ja velvoitteita, muutettuina ja ajoittain voimassa olevina, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti niihin toimintoihin, joihin affiliaatti aikoo ryhtyä riippumatta siitä, ovatko ne mainittu tämän sopimuksen yhteydessä vai eivät.

l) Affiliaatin on sijoitettava linkit yksinomaan affiliaattisivustolleen, eikä hän saa ladata mitään linkkien sisältöä tai muuta tietoa millään sähköisellä tai muulla välineellä ilman Logflex MT Limited Limitedin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Affiliaatti ei saa käyttää linkkejä millään sellaisella tavalla, joka voi vahingoittaa tai aiheuttaa vahinkoa/tappiota Logflex MT Limited Limitedille.

m) Jos affiliaatti haluaa tarjota kannustimia potentiaalisille asiakkaille, tämän on pyydettävä ja saatava etukäteen Logflex MT Limited Limitedin kirjallinen hyväksyntä jokaiselle kannustimelle, ennen kuin niitä voi tarjota asiakkaille. Jos affiliaatti tarjoaa mitään kannustimia hankkimatta etukäteen Logflex MT Limited Limitedin antamaa kirjallista suostumusta, Logflex MT Limited Limited on oikeutettu peruuttamaan affiliaattitilin ja pidättämään asiaankuuluvat palkkiot.

n) Affiliaatin hyväksymättömien bonusten tai tarjousten lataaminen/mainostaminen (tai vastaava toiminta) johtaa siihen, että affiliaatin tuotot vähennetään kuukausipalkkiosta.

o) Affiliaatin on aina noudatettava yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.

p) Affiliaatin on aina noudatettava MGA:n määräyksiä ja Yhdistyneen kuningaskunnan säännöksiä, jotka koskevat online-mainontaa sekä suora- ja myynninedistämismarkkinointia (”CAP-koodi”).

10. Irtisanominen

a) Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa, välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta ja syytä. Logflex MT Limited Limited irtisanoo sopimuksen, jos affiliaatti on rikkonut tämän sopimuksen olennaisia velvoitteita, tai jos tämän sopimuksen toteuttamista ei sallita lailla tai jos siitä on tullut kelvoton.

b) Jos sopimus irtisanotaan, affiliaatin on välittömästi poistettava kaikki Logflex MT Limited Limitedin mainosmateriaalit, jotka tämä on sisällyttänyt affiliaattisivustoilleen. Affiliaatin oikeudet päättyvät poikkeuksetta.

c) Logflex MT Limited Limited laskee ja maksaa palkkion kertyneestä nettotuloksesta seuraavan kuukauden 20. päivään asti. Logflex MT Limited Limitedillä on oikeus tarvittaessa kuitata jäljellä olevat palkkiot affiliaattia vastaan kohdistuvista vaatimuksista.

d) Sopimuksen päättymisen jälkeen affiliaatilla ei ole oikeutta saada lisäpalkkiota tai muuta korvausta Logflex MT Limited Limitediltä.

e) Logflex MT Limited Limited pidättää oikeuden tehdä säännöllisesti verkkosivustojen ja niiden suorituskyvyn laadunvalvonnan tarkastuksia ja määrittää, että affiliaattien on tuotava vähimmäismäärä todellisia asiakkaita kuukaudessa.

f) Affiliaatti sitoutuu olemaan sijoittamatta mitään digitaalimainoksia, jotka sisältävät Logflex MT Limited Limitedin linkkejä tai brändäystä, verkkosivustoille, jotka tarjoavat luvattoman pääsyn tekijänoikeussisältöön.

11. Luottamuksellisuus

a) Kaikkia tietoja, erityisesti liiketoiminnallisia ja taloudellisia tietoja, asiakas- ja ostajaluetteloita sekä hinta- ja myyntitietoja, on käsiteltävä luottamuksellisina, eikä niitä saa käyttää suoraan tai välillisesti osapuolen omaan taloudelliseen tai muuhun tarkoitukseen tai siirtää kolmansille osapuolille.

b) Tämä ei koske tietoja, jotka ovat yleisesti tunnettuja tai voivat tulla tietoisuuteen yleisesti saatavilla olevien lähteiden kautta, mutta jotka eivät kuitenkaan ole asianomaisen osapuolen lähteitä. Kummallakin osapuolella on oikeus välittää tällaisia tietoja kolmansille osapuolille, jos asiasta on annettu oikeusmääräys, jos tiedot välitetään henkilöille, joita salassapitovelvollisuus sitoo, tai jos niiden toimittaminen koskee laillista velvollisuutta.

c) Sähköpostiosoitteita ja kaikkia käyttäjätietoja saa käyttää vain sisäisiin tarkoituksiin. Affiliaatti sitoutuu noudattamaan seuraavia säännöksiä: “The Telecommunications Act 1984 (Isle of Man) Order 1984” ja “Data Protection Act 2002”.

12. Takuu ja vastuu

a) Logflex MT Limited Limited sitoutuu operoimaan Logflex MT Limited Limitedin sivustoja nykyisten teknisten mahdollisuuksien puitteissa. Muista vaatimuksista ei oteta vastuuta.

b) Logflex MT Limited Limitedin laillisten edustajien ja varaedustajien vastuu on rajoitettu tarkoitukseen ja törkeään huolimattomuuteen. Logflex MT Limited Limitedin vastuu – mistä tahansa syystä – on rajoitettu affiliaatille viimeisen kuuden kuukauden aikana maksetun palkkion määrään. Jos sopimus irtisanotaan ennen kuuden kuukauden päättymistä, vahingon laskemiseen sovelletaan tähän päivään mennessä maksettua palkkiota.

13. Sopimuksen muuttaminen

Logflex MT Limited Limited pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa tässä sopimuksessa olevaa asetusta ja määräystä milloin tahansa. Affiliaatille ilmoitetaan muutoksesta sähköpostitse. Jos sopimusta ei irtisanota viikon kuluessa muutoksen vastaanottamisesta, muutosta pidetään hyväksyttynä. Lisäksi Logflex MT Limited Limited pidättää oikeuden siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet toiselle Logflex MT Limited Limited -konsernin yritykselle.

14. Muuta

a) Tätä sopimusta säännellään Mansaaren lakien mukaisesti, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälisestä tavaran kaupasta, sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaa yleissopimusta ja kansainvälisen yksityisoikeuden ristiriitasääntöjä. Tämän sopimuksen nojalla syntyneiden riita-asioiden tuomioistuin on Mansaari.

b) Tämän sopimuksen muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti, jotta ne ovat voimassa. Suullisia lisäsopimuksia ei ole olemassa.

c) Jos jokin tässä olevista säännöksistä on tai tulee tehottomaksi, tehoton säännös korvataan määräyksellä, joka on mahdollisimman lähellä tehottoman säännöksen taloudellista tarkoitusta. Tämä ei vaikuta sopimuksen muihin määräyksiin.